بارگیری...

موی اکستنشن طبیعی عسلی قهوه ای کد 12

5 %
تخفیف
1,950,000 تومان 1,852,500 تومان

مو اکستنشن طبیعی قهوه ای زیتونی کد 8

5 %
تخفیف
1,950,000 تومان 1,852,500 تومان

موی طبیعی اکستنشن قهوه ای کد 6

5 %
تخفیف
1,950,000 تومان 1,852,500 تومان

مو طبیعی مشکی کد 4

5 %
تخفیف
1,950,000 تومان 1,852,500 تومان

موی طبیعی اکستنشن مشکی کد 2

5 %
تخفیف
1,950,000 تومان 1,852,500 تومان

مو طبیعی مشکی زاغ کد 1B

5 %
تخفیف
1,950,000 تومان 1,852,500 تومان

مو دوسر باز زیتونی تیره مدل 487DS کد 9

5 %
تخفیف
95,000 تومان 90,250 تومان

مو دوسر باز قهوه ای مدل 487DS کد 6

5 %
تخفیف
95,000 تومان 90,250 تومان