بارگیری...
تأثیر تغذیه در رشد و ریزش موها

تأثیر تغذیه در رشد و ریزش موها

سلول های موی جدید، هر ۱۲ ساعت تقسیم میشوند و در حین فرآیند تقسیم شدن مو، احتیاج به مواد غذایی دارند. بنابراین، اگر بعضی از مواد غذایی موجود نباشد و یا به مقدار کم در دسترس باشند، ممکن است ساخته شدن و تولید مو متوقف گردد. با ما در ادامه مقاله همراه باشید