بارگیری...

قلاب سيمی اکستنشن

5 %
تخفیف
1,500 تومان 1,425 تومان

سوزن اكستنشن

5 %
تخفیف
15,000 تومان 14,250 تومان

گیره تقسیم بندی مو

5 %
تخفیف
28,000 تومان 26,600 تومان

گیره ی تقسیم مو

5 %
تخفیف
28,000 تومان 26,600 تومان

گیره تقسیم بندی مو

5 %
تخفیف
28,000 تومان 26,600 تومان

قلاب فلزی حرفه ای اکستنشن

5 %
تخفیف
65,000 تومان 61,750 تومان

انبر تیپ سر خم اکستنشن

5 %
تخفیف
250,000 تومان 237,500 تومان

انبر نصب و ریمو اکستنشن مو

5 %
تخفیف
250,000 تومان 237,500 تومان

انبر نصب و ریمو اکستنشن

5 %
تخفیف
250,000 تومان 237,500 تومان

انبر ریمو

5 %
تخفیف
250,000 تومان 237,500 تومان

کلیپس تق تقی اکستنشن(عددی)

5 %
تخفیف
1,500 تومان 1,425 تومان

انبر اکستنشن مو

5 %
تخفیف
45,000 تومان 42,750 تومان